Socialnämndernas individutskott


Under 2023 genomförs utbildning för individutskott i stadens socialnämnder. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och förståelsen för relevant lagstiftning som berör uppdraget samt vad rollen som förtroendevald i ett individutskott innebär. Utbildningen belyser även samspelet mellan den politiska nivån och förvaltningen.

Utbildningen genomförs i mars och inbjudan till utbildningen får du via din nämndsekreterare eller motsvarande.

Målgrupp

Politiskt förtroendevalda i de sex socialnämndernas Individutskott. Både nya såväl som erfarna förtroendevalda.

Medverkande 

Förvaltningsjurister och nämndsekreterare från socialförvaltningarna.

Utbildningens innehåll 

  • Grundläggande juridik med fokus på socialrätt och sekretess 

  • Utskottets inre arbete 

  • Individutskottets roll 

  • rdjupad juridik – specifik för nämndens utskott 

Frågor 

Hedwig Andrén, stadsledningskontoret, tel: 031-368 02 33 alternativ hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se.