Varför polisanmäla?


Det finns många anledningar till att göra en polisanmälan om du har blivit utsatt för hot eller våld. Ett ökat inflöde av anmälningar bidrar till Polisens arbete genom att de får större vana att hantera demokratibrott.

  • Minska mörkertalen.
  • Medverka till förändring - lagstiftning, stöd/rutiner, uppklarning av brott.
  • Bidra till bättre förebyggande arbete.
  • ”Det som inte anmäls har inte hänt.”
  • Vissa gärningar bedöms som brott om de har skett upprepade gånger, anmäl därför varje gång.
  • Är hotet allvarligt kan säkerhetshöjande åtgärder från polisen sättas in även om ingen åtalas och döms.
  • Andra kan ha blivit utsatta för samma sak, kanske till och med av samma gärningsperson.
  • Motverka normaliseringen - sänder signal att det inte är ok.

Fler anmälningar ger Polisen mer material att hantera underrättelsemässigt, något som kan leda till att fler åtalas och döms för demokratibrott, vilket i sin tur sänder signaler ut till samhället att gärningen inte är ok och att det faktiskt kan bli konsekvenser.

Fler polisanmälningar gör att det statistiska underlaget förbättras, vilket i sin tur kan leda till att demokratibrott prioriteras högre, faktorer som kan föra både lagstiftning och forskning framåt. Det må vara en händelsekedja som kan te sig väldigt trög och tungrodd, men det är viktigt att vi försöker hjälpas åt att vända skutan tillsammans, för alternativet kan i det yttersta bli att ingen vågar/vill/orkar vara förtroendevald och att vår demokrati sätts ur spel.