Politiker i nämnd


Göteborgs Stads kommunfullmäktige bestämmer hur många nämnder som ska finnas, vad de ska heta och vilka ansvarsområden respektive nämnd ska ha. Kommunfullmäktige reglerar detta genom att besluta om ett reglemente för respektive nämnd.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som nämndsledamot eller ersättare i en nämnd. Du får också tips om var du kan få fördjupad kunskap. Kunskap om de lagregler som styr din nämnds verksamhet får du på din nämnds utbildning.

Du kan även hitta information, skrifter, rapporter och korta utbildningsfilmer för förtroendevalda på SKR:s webbsida.