Exempel vid ett förslag


.

Om det endast finns ett förslag:

Ordförande: ”Bifalls barn- och ungdomsförvaltningens förslag?” (exempel i nämnd)

Exempel i bolagsstyrelse: ”Bifalls föreliggande förslag till beslut?”

Ledamöterna: ”Ja!”

Ordförande: ”Nämnden/styrelsen har beslutat enligt förvaltningens/(bolagets) förslag.” Här väntar ordförande några sekunder ifall någon ledamot begär omröstning (votering) innan klubbslaget.