Vem gör vad

Genom speciallagstiftning har kommuner och regioner fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter och speciallagsreglerade. Kommuner och regioner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.

Landsting blir region

Den 1 januari 2019 blev de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut. Regioner har fått de uppgifter som kräver ett större befolkningsunderlag, främst hälso- och sjukvård.

Samverkan mellan region och kommun

Inom vissa verksamhetsområden sker en kontinuerlig samverkan mellan regioner och kommuner. Sedan länge har samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregion förekommit i olika omfattning och form. Stor del av Västra Götalandsregionens samverkan sker med de fyra kommunalförbunden i regionen, däribland Göteborgsregionen. Ett exempel är Vårdsamverkan i Västra Götaland som samverkar mellan kommun och region inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa.

Det finns också sex delregionala vårdsamverkansgrupper med representanter från kommun, primärvård och sjukhus. Vårdsamverkan i Göteborgsområdet är en av dem.

Kommuners obligatoriska uppgifter

 • Social omsorg (äldre, personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola inklusive särskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Kommuners frivilliga uppgifter

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

Regioners obligatoriska uppgifter

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård för barn och unga upp till 20 års ålder
 • Regionalt utvecklingsansvar inklusive tillväxtarbete

Regioners frivilliga uppgifter

 • Kultur
 • Utbildning
 • Turism

Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och regioner

 • Regional och lokal kollektivtrafik

I Västra Götaland är det Västra Götalandsregionen som är kollektivtrafikmyndighet med ansvar för både regional och lokal kollektivtrafik.