Skillnader mellan nämnd och bolagsstyrelse

Det finns en del skillnader mellan förtroendevaldas arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar beroende på om uppdraget är i nämnd eller bolagsstyrelse. Detta härrör framförallt till de juridiska skillnaderna som finns och som utgår ifrån kommunallagen respektive aktiebolagslagen.

En viktig aspekt i det sammanhanget är att alla förvaltningar tillsammans utgör en juridisk person och därmed utgör en arbetsgivare. Varje bolag utgör i sin tur en självständig juridisk person och arbetsrättsligt är bolaget att betrakta som en enskild arbetsgivare. Bolagen ingår dock i Göteborgs Stadshus AB som är den samlade aktiebolagsrättsliga koncernbolaget.

Ibland ingår bolagen även i en underkoncern, exempelvis Förvaltnings AB Framtiden, vilket kan få betydelse för vissa arbetsrättsliga regler som till exempel i vissa fall vid beräkning av medarbetarens anställningstid.

Göteborgs Stad är medlem i SKR som är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. SKR har till uppgift att teckna kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. Eftersom bolagen är egna juridiska personer och arbetsgivare har de också ett självständigt medlemskap i en arbetsgivarorganisation, det vill säga på motsvarande sätt som kommunen är medlem i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Bolagens arbetsgivarorganisationer är kopplade till bransch och inom koncernen Stadshus AB finns följande arbetsgivarorganisationer; Sobona, Fastigo, Sveriges Hamnar, Svensk Scenkonst och Visita.

Mer specifik information kopplad till respektive bolag och dess arbetsgivarförhållanden kan fås via dessa organisationer.