Kommunallagen och annan lagstiftning


Kommunen är en viktig institution i det lokala självstyret eftersom kommunen ansvarar för större delen av samhällsservicen. Att ha en viss kunskap om offentlig rätt och kommunalrätt är väsentligt för att klara ditt förtroendeuppdrag.

Här kan du läsa om de viktigaste generella lagreglerna för det kommunala uppdraget och dess självstyre. Du får också kunskap om vad som styr kommunens handlande samt tips om var du kan få fördjupad kunskap.

Kunskap om de lagregler som styr den verksamhet som du är ansvarig för, får du på din nämndsutbildning eller din bolagsstyrelseutbildning.

Du ska kunna lita på att tjänstepersoner beaktar lagar och regler som rör kommunens verksamhet när de lägger förslag till beslut. Men ingen går dock fri genom att säga att man inte kunde lagen.