Protokollsanteckning eller särskilt yttrande


Genom protokollsanteckning kan du till exempel få antecknat till protokollet att du inte deltar i beslutet, redovisa ditt argument mot beslutet eller ange skälen till hur du har röstat. Är du ersättare i nämnd som inte tjänstgör under mötet kan du få din åsikt antecknad i protokollet. En skriftlig meningsyttring ska bifogas protokollet.

Protokollsanteckning alternativt särskilt yttrande är en skriftlig meningsyttring som bifogas till protokollet. Det finns inte några lagregler om sådana och det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. Den typ av yttranden som används i Göteborgs Stads regleras inte kommunallagen. I Göteborgs Stad är det brukligt att tillåta protokollsanteckningar.

Är du ledamot i bolagsstyrelse kan du få din avvikande mening antecknad till protokollet. Även VD:n har rätt att göra detta. Är du ersättare i bolagsstyrelse är det styrelsen som avgör om denna möjlighet ska finnas. De andra i nämnden/bolagsstyrelsen har rätt att kräva en redovisning av innehållet för att den ska tas in i protokollet.

För nämnd ska protokollsanteckningen/särskilt yttrande lämnas in senast vid utsatt tid för justering. I bolagsstyrelse ska den komma in senast nästa dag vid lunch.