Seminarium för presidier 2024

Under mars 2024 planerar kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning att bjuda in till en heldag med fokus på rollen i ett presidium.

Syftet med seminariet är att ge förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som förtroendevald i ett presidium samt kunskap om presidiets ansvar och roll. Deltagarna får möjlighet att reflektera över och samtala om nämndens/styrelsens lednings- och styrningsarbete, samarbetet i presidiet och hur man kan bygga en bra kultur tillsammans.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till politiskt förtroendevalda i presidier för nämnder och styrelser, det vill säga nämndens respektive styrelsens ordförande och 1:e respektive 2:e vice ordförande. Seminariet är utformad på ett sådant sätt att presidiet bör delta tillsammans vid ett och samma tillfälle.

Tid och plats

Inbjudan till seminariet får du av din nämndsekreterare eller motsvarande. Du anmäler dig via inbjudan.

Seminariet omfattar en heldag. Ni väljer ett av nedanstående alternativ:

  • Torsdag 14 mars kl. 08:30 – 16:30. Kaffe finns från kl. 08:00.
  • Tisdag 19 mars kl. 08:30 – 16:30. Kaffe finns från kl. 08:00.

Lokal vid samtliga tillfällen är Burgårdens konferenscenter.

Innehåll

Dagen består av teoripass varvat med grupparbeten i presidierna. Dagen kommer bland annat innehålla:

  • Kultur i nämnden/styrelsen och det politiska ledarskapet (SKR)
  • Roller och ansvar för presidiet, ordförande och förvaltningschef/VD
  • Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar
  • Rekrytering, utvecklingssamtal och avveckling av förvaltningschef/VD                                
  • Ansvaret för särskild anställningsprövning
  • Ledning och styrning till exempel ekonomi och kvalitet, aktivitetsansvar, balans mellan tillit och kontroll

Programmet har arbetats fram av kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning. Samtliga partier är överens om att detta är en viktig satsning och något som ska ges hög prioritet.

Frågor

Frågor kan ställas till Hedwig Andrén, e-post hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se