Vad kan du göra före en hotsituation uppstår?


Det förebyggande arbetet med individen i fokus är basen för allt säkerhetsrelaterat arbete. Om du som en del av det förebyggande arbetet har förberett dig mentalt genom att tänka igenom möjliga scenarion samt förberett dig för hur du ska agera i olika situationer har du ett försprång när något händer.

Mental förberedelse kan bidra till att du känner dig tryggare i situationen, då du har tänkt tanken innan och bestämt dig för hur du ska agera. Har du dessutom övat på olika händelser ökar chansen att du agerar på ett bra sätt i en stressad situation. 

I vardagen

 • Var sunt uppmärksam.
 • Reflektera över vanor, är du lätt att kartlägga?
 • Säkerhetshöjande åtgärder i och kring bostaden.
 • Mental förberedelse - vad är det värsta som kan hända, vad är troligast, vad gör jag i olika situationer?

Sunt uppmärksam

Var sunt uppmärksam i vardagen. Det är bra att ha rätt fokus i olika situationer och göra medvetna val. När du är ute och rör dig bland folk eller i trafiken, ha din uppmärksamhet riktad mot vad som händer i din omgivning. Låt mobiltelefonen ligga kvar i fickan. Anpassa din promenadväg efter tidpunkt på dygnet. Är det mörkt ute kanske du går en annan väg än när det är ljust ute, eller till och med väljer att ta taxi eller buss istället för att gå. Reagerar du på att något avviker från ”normalbilden”, bör du lita på din magkänsla och exempelvis välja en annan väg.  

Reflektera över dina vanor

Människor är i regel vanedjur, så det kan vara värt att reflektera över dina vanor. Om någon skulle vilja kartlägga dig, är du då lätt att kartlägga? Som ett led i detta kan du utmana dig själv och bryta vanor, kanske ta ett annat färdsätt till jobbet, åka en annan tid, variera väg till jobbet, parkera någon annanstans. Det kan i alla fall vara värt att tänka tanken och reflektera över det som ett sätt att förbättra din egen säkerhet. I bästa fall uppstår aldrig den där hotsituationen och då har du ändå vunnit något genom att känna till den där alternativa vägen till jobbet när den ordinarie vägen var avstängd, eller du visste vilka andra färdsätt du enklast tar dig från A till B med, då den ordinarie bussen var inställd.

Säkerhet kring din bostad

Hur är säkerheten i och kring din bostad? Är bostaden utrustad med larm, finns säkerhetsdörr? Hur är standarden på altan/balkongdörrar, lås? Är det insyn in i bostaden? Finns det vegetation på utsidan som gör att någon kan befinna sig där dolt? Finns utebelysning som aktiveras vid rörelse (det kan vara både vara bra och dåligt beroende på känslighet med tanke på vilt, vind och vegetation i rörelse)? Bor du i lägenhet, är porten i så fall låst för obehöriga? Är din brevlåda försedd med lås? Har du brevinkast i dörren? I så fall kan det vara en god idé att installera en säkerhetsbrevlåda på insidan av dörren. Har du bil? Parkeras den alltid på samma ställe? Finns det möjlighet att ha den i ett låst garage? 

Mental förberedelse

Det är även bra att ha mental förberedelse för att olika saker kan hända. Det skulle exempelvis kunna börja brinna i ditt hem. Som ett komplement till den mentala förberedelsen bör du införskaffa och installera brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Därefter kan du iscensätta en brandövning med familjen och på så sätt har du både väckt den mentala förberedelsen och övat på ett scenario i praktiken, något som ökar ens trygghet och handlingsförmåga om något väl händer. Inför olika situationer kan du mentalt förbereda dig på vad det värsta är som kan hända och det troligaste. Har du dessutom övat på olika händelser ökar chansen att du agerar på ett bra sätt i en stressad situation. 

Internet och sociala medier

 • Googla på dig själv, hur mycket förekommer du och i vilka sammanhang?
 • Ta bort kontaktuppgifter Eniro, Hitta, spärra obehörig adressändring Skatteverket.
 • Sekretessinställningar, separata sidor privat/offentligt.
 • Använd en genomtänkt strategi i sociala medier.
 • Berätta om saker du har gjort och inte om sådant som du ska göra.
 • Ha en avancerad inloggning till dina konton och byt ofta lösenord.
 • Koppla inte upp dig mot oskyddade WiFi-nätverk.
 • ”Allt som lagts ut på Internet stannar på Internet.”
 • Insynsskydd dator, läsplatta, mobil.

Googla dig själv

Att ”googla” på dig själv kan vara bra för att få en fingervisning om i vilken omfattning och i vilka sammanhang du förekommer på internet.

Kontaktuppgifter 

På söksajter som Eniro och Hitta kan du ta bort dina adressuppgifter och telefonnummer genom att kontakta företagen. Möjligheterna att ta bort dina uppgifter från kreditupplysningssajter ser lite olika ut beroende på bolag. För att få bort dina uppgifter helt från sådana sidor krävs att du har skyddade personuppgifter genom Skatteverket. 

Spärra obehörig adressändring görs för att förhindra att någon obehörig ändrar din folkbokföringsadress. Detta minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och id-kapning. När spärren är aktiverad godkänns bara adressändringar som görs med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänster.

Sekretessinställningar

Vill du vara ute i sociala medier är det att rekommendera att se över dina sekretess/säkerhetsinställningar med viss regelbundenhet. Du kan också välja att ha en sida (på till exempel Facebook eller Instagram) i rollen som förtroendevald och en annan som privatperson.

Genomtänkt strategi i sociala medier

Ha en genomtänkt strategi i sociala medier. I vilka forum vill du nå ut? Var medveten om hur du agerar och uttrycker dig och undvik att dras med om språkbruket spårar ur. Använd blockeringsfunktioner på tjänster vid behov. Var personlig, men inte privat i dina inlägg, tänk över vilka gränser du har, vad är skillnaden mellan personligt och privat för dig? Lägg upp information om tillställningar du närvarat på i efterhand för att minimera risken för kartläggning eller att bli uppsökt av personer (om du nu ens måste lämna ut den informationen). Lägg inte ut information om ställen du vanemässigt besöker (lokala gymmet exempelvis),”checka inte in” på platser du besöker, eftersom det avslöjar din geografiska position, stäng av platstjänster på mobil och läsplatta. Ha en gemensam policy som gäller för familj och anhöriga avseende vad ni lägger ut på nätet om varandra.

Avancerad inloggning

Ha en avancerad inloggning till dina konton, ha olika lösenord för olika tjänster och byt ofta lösenord. Exempel på avancerad inloggning är så kallad tvåstegsautentisering där du måste ha lösenord och kod från mobil eller koddosa för att kunna logga in på ett konto. Det finns olika lösenordshanterare på nätet som kan laddas ned som appar.

I arbetslivet

 • Ta reda på vilka säkerhetsrutiner som gäller, tala med säkerhetsansvariga och med din partiorganisation.
 • Har din partiorganisation rutiner för hur ni hanterar snabb ryktesspridning i sociala medier? Du och ditt parti behöver ha en plan för hur ni ska agera.
 • Lär känna kommunen och aktuella politiska konflikter.
 • Planera för offentliga möten där känsliga ämnen ska debatteras och informera säkerhetsansvariga i god tid innan.
 • Ta inte mot okända besökare i enrum, eskortera besökare ut ur lokalerna.
 • Planera och riskvärdera inför resor.
 • Gemensamt ansvar för språkbruk och ton i det politiska rummet.

Säkerhetsrutiner

Både på arbetsplatsen och i lokaler där du har regelbundna möten bör du ha kännedom om var utrymningsvägar, brandsläckare och annan skyddsutrustning finns. Vad gäller vid brandlarm? Vad gör du om du blir utsatt för hot i din roll som förtroendevald? Vad gör du om du får en misstänkt försändelse skickad till dig?

Plan för kommunikation

Planera för kommunikationen vid sakfrågor som misstänks kunna bli kontroversiella eller beslut som befaras väcka missnöje i samråd med kommunikatörer, ha även dialog med- och informera säkerhetsansvariga.

Planera för offentliga möten

När du själv eller ditt parti arrangerar offentliga möten bör ni rådgöra med säkerhetsansvariga om de rutiner som finns. Gör en riskanalys, bedöm även om det är något som påverkar hur mötet bör genomföras. Kan personen/ämnet/platsen/lokalen påverka säkerheten? Är det en kontroversiell fråga som ska diskuteras eller är platsen särskilt utsatt? Om du och dina kollegor vet att de frågor som ska lyftas under mötet varit hårt kritiserade bör ni beakta detta och ha en plan för hur ni eller andra med ansvar för säkerheten ska agera om stämningen blir obehaglig. Bedöm också i god tid vilken information ni ska gå ut med inför mötet. Exempelvis vilka uppgifter kring mötet som ni kommunicerar i sociala medier. Var noggrann med vilka som informeras om detaljerna i programmet.

Ta inte mot okända besökare i enrum

Bedöm risker vid enskilda möten. Är du osäker på situationen eller misstänker att något obehagligt kan uppstå, så träffa inte en okänd besökare ensam. Tänk även på din placering i rummet, så att du enkelt kan ta dig ut om en hotfull situation skulle uppstå. Eskortera alltid besökare ut från arbetsplatsen. Se till att dörrar går igen efter dig när du kommer till och lämnar din arbetsplats, för att minimera risken att obehöriga kommer in på arbetsplatsen.

Planera och riskvärdera inför resor

Det är ovanligt med allvarliga hotsituationer vid resor, men de senaste årens terrorattacker har skapat en större medvetenhet om säkerheten i samband med resor. Planera därför noggrant för både in- och utrikesresor. Informera dina närmaste om resplan och färdväg och meddela dem om det blir förändringar under resans gång. Uppdatera dig om läget om du ska resa till ett land som är drabbat av konflikter.

Ta ansvar för språkbruket

Var medveten om din egen och andras ton och språkbruk i det politiska rummet. Skilj på sak och person och bemöt andra som du själv vill bli bemött. Påminn varandra och ha bemötandefrågan som en levande fråga i partigruppen och även över partigränserna.