Mötesteknik


Under 2023 erbjuds utbildning i mötes- och sammanträdesteknik för nya förtroendevalda i Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Utbildningen fokuserar på kommunallagens och förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten, samt praktiska tillämpningar i mötesteknik.

Inbjudan till utbildningen får du via din nämndsekreterare eller motsvarande.

Utbildningens innehåll

  • Planering av möten: kallelser, föredragningslista och praktiska förberedelser av mötesrummet.
  • Sammanträdet: föredragning, överläggning, olika typer av yrkanden, olika beslutsformer: acklamation, öppen och sluten omröstning, olika typer av majoriteter med mera. Reflektioner och tips från en erfaren förtroendevald i Göteborgs stad. (Huvudinnehållet)
  • Registrering av beslut: protokoll, minnesanteckningar, reservation, särskilt yttrande, justering med mera.
  • Expediering – uppföljning

Utbildare

Jan Turvall, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, samt Pär Gustafsson (L), ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande utbildningsnämnden.