Medborgarbudget


Medborgarbudget är en möjlighet för invånare att vara med och bestämma hur en viss summa av kommunens budget ska användas.

Initiativ och inbjudan till medborgarbudget kommer från en nämnd eller från kommunfullmäktige. Exempelvis använder stadsdelen Östra Göteborg detta verktyg. Ofta handlar det om pengar avsatta för ett visst geografiskt område eller ett särskilt ändamål.

Du hittar mer information om medborgarbudget här