Bordlägga


Du kan yrka bordläggning om du inte är beredd att besluta i ett ärende. Då skjuts ärendet upp till nästa ordinarie sammanträde, om inget annat beslutas. Vid bordläggningen får inget ytterligare, till exempel en ny text eller utredning tillföras ärendet.

Ett bordlagt ärende kommer att vara vilande och tas upp till behandling i oförändrat skick. Några utredningsåtgärder eller andra justeringar av ärendet är inte möjligt under den tid ett ärende är bordlagt.

Du har ett ansvar som förtroendevald att läsa handlingarna innan sammanträdet. Har du däremot fått beslutsunderlagen mycket sent så har du inte fått rätt förutsättningar att sätta dig in i ärendet för att kunna fatta beslut. Du har då möjlighet att yrka bordläggning. Ibland kan ett ärende vara komplext vilket kan medföra en bordläggning för att kunna sätta sig in i ärendet.

Till skillnad mot nämnd kan en majoritet i bolagsstyrelsen avslå ett yrkande om bordläggning. Men har handlingarna kommit sent och det inte är tillräckligt brådskande så kan en majoritet inte neka den styrelseledamot som anser sig inte fått tillräcklig tid att sätta sig in i ärendet.