Föredragning

Ordförande kan kortfattat beskriva ärendet och hur det har initierats innan nämnden/bolagsstyrelsen går till beslut. Är en tjänsteperson inbjuden att föredra ärendet överlämnar ordförande ordet till hen. Tjänstepersonen presenterar ärendet och bistår sedan nämnden/bolagsstyrelsen med sakkunskap vid eventuella frågor. Utnyttja tillfället till att ställa frågor om ärendet så att du känner dig trygg i ditt ställningstagande.

Är en tjänsteperson inbjuden att föredra ärendet överlämnar ordförande ordet till hen. Tjänstepersonen presenterar ärendet och bistår sedan nämnden/bolagsstyrelsen med sakkunskap vid eventuella frågor. Utnyttja tillfället till att ställa frågor om ärendet så att du känner dig trygg i ditt ställningstagande.