Statistik om Göteborg

Vill du ta del av statistik kring befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden? På www.goteborg.se/statistik hittar du statistik och analys om Göteborg.