Statistik om Göteborg

Vill du ta del av statistik kring befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden? På goteborg.se/statistik hittar du statistik och analys om Göteborg.

Läs mer på goteborg.se/statistik