Statistik om Göteborg


Vill du ta del av statistik kring befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden? På goteborg.se/statistik hittar du statistik och analys om Göteborg.

Läs mer på goteborg.se/statistik

Andra statistikkällor

På goteborg.se/statistik hittar du även andra källor till statistik som publicerar statistik om bland annat Göteborgs befolkning och dess egenskaper, samt verksamhetsstatistik och om näringslivet.

Länk till andra statistikkällor på goteborg.se/statistik