Avslag

Du yrkar avslag när du är emot ett förslag.

När du är emot ett förslag kan du yrka på avslag, till exempel:

Ledamot: ”Jag yrkar avslag på (ledamoten) Karims förslag.”

Annat exempel i nämnd: ”Jag yrkar avslag till (parti) liberalernas förslag/yrkande.”

I bolagsstyrelse representerar du inte ditt parti utan bolaget varför du säger namnet på den styrelseledamot som lagt förslaget/yrkandet.