Lästips


Här kan du ta del av några tips för vidare läsning och fördjupning kring personlig säkerhet.

 

 • Säkerhetspolisens handbok ”Personlig säkerhet” (2021), tillgänglig som pdf via www.sakerhetspolisen.se.
   
 • SKR:s hemsida, finns information och utbildning om hot och hat mot förtroendevalda.
   
 • Brottsoffermyndigheten, www.tystnainte.se (stöd och tips vid utsatthet för hot och hat).
   
 • Brottsförebyggande rådet, www.bra.se (bland annat PTU- Politikernas trygghetsundersökningar).
    
 • Make Equal, skarpning.makeequal.se (tips och hjälp om du utsatts för näthat).
   
 • Partsrådet, www.hotpajobbet.se (bland annat råd och tips om hur man kan hantera och motverka otillåten påverkan).