Avstå från att rösta


Normalt deltar du i alla beslut. Dock är det tillåtet att anmäla, innan beslutet är fattat, att du inte deltar i beslutet. Det antecknas då till protokollet. Om du utnyttjar rätten att avstå från att rösta, kan du inte sedan reservera dig mot beslutet i ärendet.

Sitter du i nämnd har du ett aktivitetskrav. I viss utsträckning kan du avstå från att delta i beslut. Du är skyldig att delta i beslut som rör myndighetsutövning mot någon enskild, så kallad röstplikt. Du är dock inte skyldig att rösta för fler än ett förslag.