Lämna synpunkt på Göteborgs Stads service

Oavsett om man är göteborgare, brukare eller kund, besökare eller verkar i staden finns det möjlighet att lämna idéer, klagomål eller beröm gällande servicen som Göteborgs Stad erbjuder.

Man kan lämna in sin synpunkt på kommunens webbplats på goteborg.se/lamnasynpunkt eller kontakta den verksamhet som frågan gäller. Många verksamheter har olika forum för den som vill påverka, som till exempel brukarråd eller föräldradialog. Gäller förslaget en idé som politikerna behöver besluta om, ska man istället skicka in den som ett Göteborgsförslag.