Ungdomsfullmäktige


I ungdomsfullmäktige träffas unga ledamöter mellan 12 till 17 år från stadens alla stadsdelar och diskuterar olika frågor som rör unga i Göteborg.

Hela ungdomsfullmäktige träffas fem gånger per år och däremellan sker ett aktivt arbete i olika utskott. Totalt består ungdomsfullmäktige av 81 ledamöter och 20 ersättare. Frågorna som behandlas av ungdomsfullmäktige initieras av ungdomarna själva och de har även möjlighet att besvara remisser inom staden. Arbetet styrs av en arbetsordning som antas varje år av ungdomsfullmäktige.

Har hittar du mer information om ungdomsfullmäktige