Göteborgsförslaget


Göteborgsförslaget innebär att boende, besökare och näringsliv kan lämna förslag till Göteborgs Stads politiker på hur staden kan utvecklas.

Förslaget lämnas på Göteborgs Stads webbsida goteborg.se/goteborgsforslaget. Det görs då tillgängligt för allmänheten så att andra kan ansluta sig och visa sitt stöd genom att signera förslaget.

Om ett göteborgsförslag får 200 röster inom tre månader, lämnas förslaget till den nämnd eller bolagsstyrelse som ansvarar för frågan. Nämnden eller bolagsstyrelsen ska då ta ställning till förslaget och återkomma med besked om sitt beslut. De göteborgsförslag som kommit in under ett år redovisas för kommunfullmäktig i slutet av året.