Ajournering


Av olika anledningar kan du begära att sammanträdet ajourneras.

När du begär att sammanträdet ajourneras pausas eller avbryts sammanträdet för en bestämd tid. Om du yrkar på ajournering bör ordförande pröva det direkt.

Ordförande: ”Kan sammanträdet ajourneras?”

Ledamöterna: ”Ja!”

Ordförande: ”Sammanträdet är ajournerat. Förhandlingarna återupptas kl. 15.00” (Klubbslag)