Återremiss

Du kan yrka återremiss om du finner att beslutsunderlaget i ett ärende inte är tillräckligt för att du ska kunna fatta beslut.

Om du yrkar på återremiss ska du motivera skälet till återremiss och vad som behöver kompletteras. Det kan till exempel vara begäran om sakinformation som är väsentlig för ärendet eller för att utredas ytterligare. Ärendet skickas tillbaks till förvaltningen/bolaget för komplettering utifrån motiveringen till återremissen.

När flera ledamöter yrkar på återremiss men har olika motiveringar bör ordförande ställa bifall respektive avslag på varje yrkande om återremiss. Enklast är att ställa bifall respektive avslag på varje yrkande om återremiss.