Instruktion för förvaltningschef


Kommunallagen kräver att kommunstyrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Kommunfullmäktige ställer samma krav i reglementet att nämnden ska besluta om en instruktion för sin förvaltningschef. Det finns en mall för vad instruktionen för förvaltningschefen ska innehålla.