Lite praktiskt


Här finns lite praktisk information för dig, som till exempel hur det fungerar med din e-post och styrande dokument som du behöver känna till.

Din e-post

När du väljs som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige får du en mejladress dit du kommer att få information och handlingar som gäller ditt förtroendeuppdrag.

förnamn.efternamn@politiker.goteborg.se

Du ska läsa din politikermejl varje dag, varje helgfri måndag till fredag. Din mejladress ska du inte använda för privat bruk utan endast i din roll som förtroendevald. Och tvärtom - du ska inte använda din privata mejladress för ditt politiska uppdrag i Göteborgs Stad. Du behöver vara observant på om du får ett mejl som till sitt innehåll är en allmän handling. Då behöver ditt mejl registreras och diarieföras enligt gällande regelverk.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Andra styrande dokument som du behöver känna till

Förutom Arbetsordning för Göteborgs kommunfullmäktige finns det fler styrande dokument som du behöver läsa. Dessa är policies, riktlinjer och regler som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och som gäller samtliga förtroendevalda.

  • Göteborgs Stads policy för representation och gåvor
  • Göteborgs Stads riktlinje för representation och gåvor
  • Policy och riktlinje mot mutor
  • Resepolicy för Göteborgs stads nämnder och bolag
  • Riktlinjer för tjänsteresor, konferenser med mera
  • Regler om studiebesök och studiedagar för fullmäktiges ledamöter och ersättare
  • Göteborg Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar
  • Göteborgs Stads regler för användande av e-post i Göteborgs Stad

Här finner du fler styrande dokument än de ovan nämnda.