Bifall


Du yrkar bifall när du anser att ett förslag är bra. Det kan vara förslagen i tjänsteutlåtandet eller någon annan ledamots yrkande/förslag.

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till förvaltningens/bolagets förslag” (Här kan du ersätta med vad förvaltningen eller bolaget heter, exempelvis trafikkontoret.)

Du har kanske lämnat in ett eget skriftligt yrkande med förslag i ärendet.

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till mitt förslag.”

Du kanske instämmer med någon annan ledamots eller annat partis yrkande/förslag

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till (ledamoten) Karims förslag”.

Annat exempel i nämnd: ”Jag yrkar bifall till (parti) liberalernas förslag/yrkande.”

I bolagsstyrelse representerar du inte ditt parti utan bolaget varför du säger namnet på den styrelseledamot som lagt förslaget/yrkandet.

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till förvaltningens/bolagets förslag” (Här kan du ersätta med vad förvaltningen eller bolaget heter, exempelvis trafikkontoret.)

Du har kanske lämnat in ett eget skriftligt yrkande med förslag i ärendet.

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till mitt förslag.”

Du kanske instämmer med någon annan ledamots eller annat partis yrkande/förslag

Ledamot: ”Jag yrkar bifall till (ledamoten) Karims förslag”.

Annat exempel i nämnd: ”Jag yrkar bifall till (parti) liberalernas förslag/yrkande.”

I bolagsstyrelse representerar du inte ditt parti utan bolaget varför du säger namnet på den styrelseledamot som lagt förslaget/yrkandet.