Anmälan om jäv


Omfattas du av jäv i något ärende ska du anmäla detta.

Ibland finns anmälan om jäv med som en särskild punkt på dagordningen. I andra nämnder/bolagsstyrelser sker anmälan i samband med fastställande av dagordning.

Ledamot: ”Jag anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet xxx.”