Anmälan av föregående protokoll


Denna punkt på dagordningen förekommer normalt inte bland stadens nämnder utan finns i regel på bolagsstyrelses dagordning. Styrelseordförande anmäler protokollet från förgående sammanträde. Beslutet kan exempelvis bli att bolagsstyrelsen antecknar mottagandet av anmälan till protokollet.