Rådslag


Det finns möjlighet för nämnder och styrelser att ordna så kallade rådslag, där medborgare och relevanta samhällsaktörer träffas för att gemensamt diskutera en fråga.

Som exempel ordnar Lundby stadsdelsförvaltning rådslag, där Lundbybor får veta mer om vad som händer i stadsdelen. På rådslaget kan de också föra fram sina idéer och synpunkter.

Här kan du läsa mer om rådslag i Lundby