Nämndens och ledamöternas revisionsansvar


Ledamöterna i en nämnd ansvarar gemensamt för nämndens verksamhet. Utgångspunkten är att ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige och att deras uppdrag innefattar en skyldighet att ansvara för nämndens verksamhet i enlighet med den lagstiftning som styr och reglerar kommunens verksamheter.

I filmen nedan beskriver stadsrevisionen bland annat nämndernas revisionsansvar samt vad nämndernas lagstadgade ansvar innebär. Filmen bygger på skriften Nämndledamöters ansvar som du hittar på goteborg.se/stadsrevisionen. Skriften förklarar mer ingående nämndernas lagstadgade ansvar och revisionsansvaret   det innefattar. Den redogör också för de kriterier som revisorerna utgår ifrån när de bedömer nämnderna.

Nämndledamöters ansvar - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Film: Nämndens och ledamöternas revisionsansvar