Nämndens arbetsgivaransvar


Oavsett om du är förtroendevald i kommunfullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse har du det yttersta ansvaret för hur kommunen uppträder som arbetsgivare.

Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald. Du har möjlighet att utveckla en arbetsgivarpolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiv arbetsplats.

Din nya roll innebär bland annat ansvar för:

  • arbetsmiljö
  • jämställdhet
  • kompetensförsörjning
  • lönepolitik
  • mångfald

Kommunfullmäktige har antagit en medarbetar- och arbetsmiljöpolicy som bland annat anger vilket förhållningssätt vi ska ha i Göteborgs Stad. Förhållningssättet är fyra till antalet och de är:

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
  • Vi bryr oss 
  • Vi arbetar tillsammans
  • Vi tänker nytt

Förutom policyn finns inom personalområdet ytterligare styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige, som nämnden ska följa och verkställa.