Förslagslådor


Genom förslagslådor kan medborgarna i en stadsdel lämna in förslag som rör just stadsdelens verksamhet.

Vissa nämnder har valt att erbjuda medborgarna lokala förslagslådor, för frågor som rör just stadsdelens verksamhet. Dessa förslagslådor sker oftast digitalt men möjlighet finns att även lämna förslag manuellt.