Samverkansavtal – innebörd och arbetsrättsliga grunder

De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande på arbetsplatserna regleras i Medbestämmandelagen (MBL). MBL reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och rätten till förhandling på den svenska arbetsmarknaden utgår från MBL.

Sedan lång tid tillbaka har fackliga organisationer och arbetsgivare hittat former för ett mer direkt inflytande för anställda. Ett samverkansavtal mellan parterna (arbetsgivare och fackliga organisationer) kan ersätta delar av MBL, arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendeman (FML).

Läs mer i medbestämmandelagen.

Läs mer i arbetsmiljölagen

Läs mer i lagen om facklig förtroendeman

Centralt kollektivavtal om samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och centrala fackliga organisationer har tecknat ett centralt kollektivavtal om samverkan för den kommunala sektorn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Läs mer: Avtal om samverkan och arbetsmiljö