Foto: Tove Lund

– Vi blir kloka tillsammans


Intervju med Tove Lund som leder strategin Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

– Framför allt jobbar jag med att stötta stadens förvaltningar och bolag i deras arbete med att skapa förutsättningar för göteborgarna att leva med livskvalitet och välbefinnande inom planetens gränser. Samtidigt måste vi se till att kommande generationer ska ha samma möjlighet. Det handlar om vad vi som individer äter, hur vi bor, konsumerar, reser, arbetar och utbildas, hur vi spenderar vår fritid, men också engagerar oss i samhället.

Strategin är ett långsiktigt arbete som syftar till att utveckla stadens kapacitet att göra Göteborg till en stad där det är lätt och attraktivt att leva hållbart.

– Inledningsvis har arbetet handlat mycket om att öka medvetenheten och kunskapen i stadens förvaltningar och bolag om hur läget är och vad vi ska uppnå. I snitt släpper en medelsvensk ut 8 ton koldioxid per person/år och målet i Göteborgs miljö- och klimatprogram är att komma ned till 3,3 ton år 2030. Samtidigt ser det väldigt olika ut inom olika geografiska områden i Göteborg, vilket också ger en indikation på var vi behöver lägga vårt fokus, berättar Tove.

Samtal om hur livet ser ut 2030

Inom strategin jobbar Tove och hennes kollegor runt om i staden utmaningsdrivet, vilket innebär att de försöker identifiera större hinder och knäckfrågor och sedan utveckla lösningar genom nya samarbeten och arbetssätt.

– Den stora utmaningen är att vi lever i ett samhälle som till stor del fortfarande bygger på en linjär ekonomi, konsumtion och tillväxt som idé, samtidigt som vi försöker ställa om till något nytt på både system- och individnivå. Med det sagt tror jag att vi både kan arbeta strategiskt för att möjliggöra en mer resurseffektiv cirkulär konsumtion, och skapa möjligheter till mer samtal mellan olika aktörer kring hur vi vill att livet i Göteborg ser ut när vi nått miljö och klimatmålen 2030 och framåt, säger Tove.

Tove ser samverkan som en viktig nyckel för framgång i klimat och miljöarbetet.

– Klimatomställningen som vi nu genomför kräver modiga politiska beslut, samtidigt som näringslivet efterfrågar långsiktiga ramar att förhålla sig till för att kunna satsa på den gröna omställningen. Vi måste bli också bli bättre på att ta till vara på medborgarnas engagemang och delaktighet. Det är i den skärningspunkten som vi blir kloka tillsammans.

Illustration: Livsstilshjulet

Brett samarbete

Som övergripande paraply för strategin finns samverkansplattformen Arena Leva hållbart som ska bidra till kunskap, lärande och stimulera till nya sätt att samarbeta inom staden.

– För att minska konsumtionens miljö- och klimatpåverkan behöver vi förstås även samarbeta brett utanför staden tillsammans med akademin, näringsliv och civilsamhället. Samtidigt är en viktig del att fortsätta att till exempel utforska och utveckla stadens fysiska planering och stadsutveckling inom området, som underlättar en hållbar livsstil och vilken infrastruktur och service som behövs. 

Under hösten 2023 pågår Innovationsspeeden Leva hållbart där förvaltningar och bolag arbetar med olika utmaningar kopplat till strategin. Syftet är att utveckla ny och förbättrad service, tjänster, systemlösningar, affärsmodeller eller utformning i stadsmiljön som hjälper människor att enkelt göra hållbara val i sin vardag. 

Underlätta för de som vill bidra

Som i många andra kommuner finns en lång tradition i Göteborg av stöd och samverkan med föreningar inom idrott, kultur och sociala frågor, men Tove ser att vi behöver bli bättre på att underlätta för föreningar och medborgardrivna initiativ som vill bidra till ett Göteborg där vi kan leva inom planetens gränser.

– Ja, det är ett område som vi fokuserar på - att utveckla hur vi kan förbättra hur vi jobbar tillsammans med organisationer och föreningar inom miljö och hållbarhetsfrågor. Det kan exempelvis vara ideella initiativ som räddar tonvis med matsvinn från butiker varje vecka eller leksaksbibliotek där leksaker kan cirkulera runt mellan olika barn och samtidigt bidra till nya mer hållbara konsumtionsmönster, berättar Tove. Fler exempel på liknande verksamheter finns på Smarta Kartan, en samlingssida för olika initiativ som underlättar att leva hållbart i Göteborg.

Positiv framtidsbild viktigt 

– Jag tror det är viktigt med en positiv framtidsbild att styra mot. Därför vill jag särskilt tipsa invånare om att besöka Omställningslabbet i Frihamnen där det redan pågår utveckling av spännande framtids-prototyper för hur till exempel framtidens mat kan odlas i älven, avslutar Tove.

Tove Lund jobbar på Demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad och har jobbat med hållbar konsumtion, medskapandeprocesser och innovationsledning i drygt tio år.

Här kan du läsa mer

Omställningslabbet - Göteborgs Stad (goteborg.se)

smartakartan.se (goteborg.se)