Fotograf: Lo Birgersson

Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart

I den hållbara staden ska det vara enkelt för alla att göra miljösmarta val. Göteborgs Stad ska genom sina nämnder och styrelser skapa förutsättningar för de som besöker, bor och arbetar i Göteborg att leva hållbart.

Göteborgs Stad ska använda alla de verktyg och styrmedel som staden förfogar över för att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Med andra ord ska staden göra det hållbara valet till standard.

Strategin innebär

  • Göteborgs Stad planerar Göteborg på ett sätt som underlättar en hållbar livsstil.

  • Göteborgs Stads tjänster, service och evenemang är alltid miljö- och klimatsmarta.

  • Göteborgs Stad bidrar med användbara verktyg, kommunicerar med och ger råd till göteborgarna och civilsamhällets organisationer om vad de själva kan göra för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

  • Göteborgs Stad underlättar utvecklingen av delningsekonomi för göteborgarna.

  • Göteborgs Stad tar vara på idéer och bjuder in civilsamhällets organisationer till att samskapa lösningar för ett hållbart Göteborg.

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse: Demokrati- och medborgarservice

Strategiansvarig: Tove Lund,
e-post: tove.lund@demokratimedborgarservice.goteborg.se