Målet för klimatet - Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll


Den globala uppvärmningen är en av vår tids allra största utmaningar. Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan på många platser. Genom att minska utsläppen både på hemmaplan och runt om i världen kan Göteborg ta en ledande roll i klimatomställningen.

Målet handlar om att minska utsläppen av växthusgaser som släpps ut inom Göteborgs geografiska område med 10,3 procent per år och konsumtionsbaserade utsläpp (som orsakas av varor och tjänster som konsumeras i Göteborg men vars utsläpps sker på annan plats) med 7,6 procent per år. Göteborgs Stad ska minska sina utsläpp i en ännu högre takt och använda verktyg och styrmedel för att driva på omställningen.

Läs mer om målet klimatet i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030

Delmål för klimatet

De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under respektive miljömål finns delmål som fokuserar på de områden där Göteborgs Stad har störst möjlighet att påverka utvecklingen.

De fyra delmålen för klimatet är:

Här följer delmålen så som de är beskrivna i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030:

Indikatorer och målvärden 

Tabellen nedan med indikatorer och målvärden visar vad det är vi ska uppnå till 2030 för att nå miljömålet Klimatet, Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll.

Varje delmål har egna indikatorer och målvärden.

Göteborgs klimatavtryck är nära noll
Startvärde
Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn)
4,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (2018)
1,2 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per invånare i Sverige
9,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år (2017)
3,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år