Foto: Marie Ullnert

Evenemang


Det krävs samarbete, samskapande och samsyn för att Göteborg ska bli en hållbar stad 2030. Här presenterar vi aktuella evenemang som är kopplade till Göteborgs Stads arbete med miljö och klimat. Aktuella event hittar du i vänstermenyn.