Banner för Frihamnsdagarna 2023

​​Frihamnsdagarna​


Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.

2023 – Tema framtid

Frihamnsdagarna gick av stapeln den 31 augusti till 2 september. Göteborgs Stad, under ledning av demokrati och medborgarservice, bjöd in till Den framtidsbara staden, en mötesplats för dialog om hur alla gemensamt kan göra Göteborg till en framtidsstad. Experter, politiker, föreningar och göteborgare samtalade om cirkulär ekonomi, desinformation, inkludering för alla och mycket mer.

Läs mer om Den framtidsbara staden goteborg.se/framtidsbarastaden

Läs mer i tidningen Vårt Göteborg: Kom och prata framtid i Göteborgs Stads samtals-bar (vartgoteborg.se)

Mer information om Frihamnsdagarna finns på: frihamnsdagarna.se

2022 – Tema omställning

Göteborgs Stad under ledning av miljöförvaltningen bjöd in till Kraftsamling för klimatföregångare, ett event för att öka takten i hela stadens omställning fram till 2030. Representanter och samverkande aktörer deltog vid seminariet som var fullsatt.

Läs mer i tidningen Vårt Göteborg: Tema omställning på Göteborgs Stads samtalstorg under Frihamnsdagarna (vartgoteborg.se)

2021 – Tema demokrati och hållbarhet

Inom ramen för Göteborgs Stads arbete med att nå klimatneutralitet genomförde miljöförvaltningen, konsument- och medborgarservice och BRG (Business Region Göteborg) tre seminarier under temat rättvis klimatomställning.

Läs mer i tidningen Vårt Göteborg: Demokrati och hållbarhet i fokus på Frihamnsdagarna (vartgoteborg.se)

Seminarierna spelades in och finns på Frihamnsdagarnas Youtube-kanal.

Tillsammans ökar vi takten i stadens klimatomställningsarbete  (45:04) 

Cirkulära affärsmodeller för en rättvis klimatomställning (46:54)

Digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang  (46:08)