Banner för Frihamnsdagarna 2023

​​Frihamnsdagarna​

Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå.

2023 – Tema framtid

Frihamnsdagarna går av stapeln i Göteborg den 31 augusti till den 2 september. Läs mer om Frihamnsdagarna på: frihamnsdagarna.se

2022 – Tema omställning

Göteborgs Stad under ledning av miljöförvaltningen bjöd in till Kraftsamling för klimatföregångare, ett event för att öka takten i hela stadens omställning fram till 2030. Representanter och samverkande aktörer deltog vid seminariet som var fullsatt.

Läs mer i tidningen Vårt Göteborg:
Tema omställning på Göteborgs Stads samtalstorg under Frihamnsdagarna (vartgoteborg.se)

2021 – Tema demokrati och hållbarhet

Inom ramen för Göteborgs Stads arbete med att nå klimatneutralitet genomförde miljöförvaltningen, konsument- och medborgarservice och BRG (Business Region Göteborg) tre seminarier under temat rättvis klimatomställning.

Läs mer i tidningen Vårt Göteborg:
Demokrati och hållbarhet i fokus på Frihamnsdagarna (vartgoteborg.se)

Seminarierna spelades in och finns på Frihamnsdagarnas Youtube-kanal.

Tillsammans ökar vi takten i stadens klimatomställningsarbete  (45:04) 

Cirkulära affärsmodeller för en rättvis klimatomställning (46:54)

Digitala verktyg och metoder för medborgarengagemang  (46:08)