Tillsammans för avfallsplanen

I Göteborgs Stad arbetar vi tillsammans för att nå målen i avfallsplanen – Under eventet den 6 mars 2024 pratade vi om hur!

Det händer mycket inom avfallsområdet i Göteborgs Stad! Samtidigt är staden en bit ifrån att nå målen i avfallsplanen och målet om en ekologiskt hållbar stad 2030.

Därför bjöd kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing AB, Intraservice och förvaltningen för inköp och upphandling en härlig dag i början av mars 2024 in till en fartfylld och inspirerande förmiddag med diskussioner om framgångar och utmaningar kring att bli bättre på att förebygga, återbruka och sortera avfall.

I Göteborgs Stads avfallsplan 2021 - 2030 finns fem mål som gäller alla stadens förvaltningar och bolag. Målen handlar om att kommunens verksamheter ska sortera och minska avfallet, skapa förutsättningar för återanvändning, öka livslängden på bärbar elektronik och minska användningen av engångsartiklar. Dessa mål var utgångspunkten för förmiddagen den 6 mars 2024 som var fullspäckad av inspirerande presentationer och samtal om hur staden kan nå målen.

Förebygga, återbruka och sortera!

Under förmiddagen levererades presentationer i ett högt tempo och de inspirerande talarna berättade om framgångar och utmaningar i sitt arbete med att nå målen i avfallsplanen. Deltagarna visade stort engagemang och en positiv anda präglade stämningen då de fick ta del av flera goda exempel från staden.

Deltagarna fick exempelvis ta del av en miljösamordnares perspektiv. Det berättades bland annat om hur man startat en klädpool för att minska mängden inköp av arbetskläder. Miljöförvaltningen berättade vidare om hur man i samband med ombyggnationen av förvaltningens lokaler satte upp ett mål där 70 procent av inredning och möbler i de renoverade lokalerna skulle bestå av befintliga möbler, köpta återbrukade möbler och TAGE-möbler. Ett mål man även lyckades nå - resultatet blev 90 procent! För att lyckas med detta krävdes ett öppet sinne och en förmåga att se potential i gamla möbler, vilket var några av de viktiga lärdomar de delade med sig av. Här kan du läsa mer om miljöförvaltningens återbruksprojekt

Deltagarna fick även ta del av exempel på hur man kan förena ekologisk och social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen för människor i utanförskap inom området återbruk. Genom att skapa arbetstillfällen för människor i utanförskap med återbruk (såsom snickeri, smedja och sömnad) i centrum kan staden arbeta för att nå målen inom flera områden samtidigt, här exempelvis avfallsplanen och jämlik stad.

Ett annat exempel som deltagarna fick lyssna till är hur staden arbetar för att förlänga livslängden på mobila enheter. Här beskrevs vikten av krav på användning av skyddsutrustning (såsom skal och skärmskydd), vilket kan förlänga livslängden avsevärt. Men även hur det för en verklig ökning av livslängden på medarbetares mobiltelefoner krävs en kulturförändring där nya flashiga telefoner inte lockar och återanvändning blir standard.

Lösningsorienterade workshops

Under förmiddagen hölls olika workshops där deltagarna fick dela med sig och komma med förslag på åtgärder som kan bidra till att vi når målen i avfallsplanen.

Något som lyftes i flera diskussioner var exempelvis vikten av att visa på den ekonomiska vinsten som förvaltningar och bolag kan göra samtidigt som de arbetar mot att nå målen. Till exempel genom att minska användning och inköp av engångsartiklar, att återanvända produkter av olika slag och att sortera sitt avfall.

Något annat som diskuterades var att det redan nu görs mycket bra inom staden. Det finns redan mycket hjälpmedel för att kunna göra avfallssmarta val i förvaltningar och bolag. Att kommunicera ut detta i staden är en utmaning staden nu arbetar vidare med, för det behöver vara lätt att göra rätt!

Vad blir stadens nästa steg?

I linje med förmiddagens framåtanda fick deltagarna som sista aktivitet svara på vad deras nästa steg skulle bli. Några av deltagarna svarar såhär:

”Hjälp-till-självhjälp för verksamheterna och stötta utvecklingen av bättre stadenövergripande förutsättningar för återbruk”
”Göra klar skyltning för sortering. Minska engångsartiklar”
”Synliggöra att avfall är en betydande miljöpåverkan”
”Ta med goda exempel hem till organisationen”
”Mer samarbete inom förvaltningen”

Förmiddagens föreläsningar

• En miljösamordnares perspektiv
• Förutsättningar för staden att dela och återbruka
• Sortera mera!
• Styra mot ökad resurshållning
• Ökad livslängd på mobila enheter
• Implementering av Klient som tjänst
• Forskningsprojektet RETAKE - så ersätter Göteborgs Stad engångsprodukter för mat och dryck vid evenemang
• Göteborgs Stads ramavtal som främjar återbruk och cirkularitet
• Strategiskt arbete med att minska användningen av engångsplast - goda exempel från kök, kontor och vård
TAGE utvecklas för ökat återbruk i Staden
• Förutsättningar för cirkulära möbelflöden
• Den cirkulära omställningsarenan