Fotograf: Lo Birgersson

Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi


Med resurseffektiva, giftfria, innovativa inköp och upphandlingar, återbruk, delande och reparation av produkter minskar inte bara resursåtgången och miljö- och klimatpåverkan utan också stadens kostnader.

Cirkulär ekonomi har stor potential att bidra till hållbar konsumtion och produktion. Stadens egen konsumtion av varor och material behöver minska, effektiviseras och baseras på cirkulära principer istället för dagens linjära. Siktet är därför inställt på att bli den ”Cirkulära kunden” eller ”Cirkulenten” 2030. För att bidra till ett klimatavtryck nära noll behövs också ett nära samarbete med andra aktörer och att Göteborg är en förebild nationellt och internationellt.

Strategin innebär 

  • Göteborgs Stad samarbetar med näringslivet, civilsamhälle, akademi, andra kommuner och länder för att utveckla modeller, förutsättningar och arbetssätt för cirkulär ekonomi.

  • Göteborgs Stad ställer vid upphandling krav på nya cirkulära affärsmodeller, cirkulär design, återbrukade och återvunna material och produkter.

  • Göteborgs Stad använder återbrukade produkter och tillgängliggör material och produkter för andra på ett resurseffektivt sätt.

  • Göteborgs Stads verksamheter har enkla, attraktiva och självklart förutsättningar för att minska nyinköpen, återbruka, dela och reparera.

  • Göteborgs Stad leder utvecklingen för att förebygga avfall.

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 — Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse:  Göteborgs Stads Leasing AB

Strategisamordnare

Nina Wolf, e-post: nina.wolf@gsl.goteborg.se

– Från linjärt till cirkulärt. Intervju med Nina Wolf