Program- och strategiansvariga


Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som är ansvariga för klimat- och miljöprogrammet samt de ansvariga för de sju strategierna i Göteborgs Stad.

Programansvariga  för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Emma Broms, miljöförvaltningen
emma.broms@miljo.goteborg.se

Kristofer Palmestål, miljöförvaltningen
kristofer.palmestal@miljo.goteborg.se

Emma Rex
emma.rex@miljo.goteborg.se

Jennica Kjällstrand, enhetschef med ansvar för miljöstyrningsarbetet
jennica.kjallstrand@miljo.goteborg.se

Strategiansvariga

Strategi

Ansvarig 

Vi agerar som föregångare

mats.alfredson@miljo.goteborg.se

Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart

tove.lund@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi

nina.wolf@gsl.goteborg.se

Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen

carin.strom@miljo.goteborg.se

Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande

nina.jacobssonstalheim@framtiden.se

Vi planerar för en grön och robust stad

anna.svensson@stadsbyggnad.goteborg.se
martin.knape@stadsbyggnad.goteborg.se

Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter

malin.ostblom@stadsmiljo.goteborg.se
anna.safsten@stadsmiljo.goteborg.se
matilda.sjoholm@stadsmiljo.goteborg.se