Fotograf: Lo Birgersson

Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande


Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknas vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. För att vi ska nå miljö- och klimatmålen ska bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur byggas med fokus på människors behov av livskvalitet och god hälsa, samtidigt som vi hushåller med resurser.

Strategin inkluderar nybyggnation, ombyggnation och renovering av byggnader och anläggningar samt lokalanpassningar. När staden bygger ska vi använda metoder med mindre miljöpåverkan. Upphandlingskraven ska baseras på vilka funktioner vi har behov av. Vi ska också bidra till att utveckla nya miljösmarta metoder.

Strategin innebär

  • Göteborgs Stads samlade styrning inom hållbart byggande, i byggskedet, användningsskedet och slutskedet, förbättras med avseende på resurshushållning och miljö- och hälsopåverkan.

  • Göteborgs Stad samarbetar med näringslivet för att testa och utveckla nya metoder och material för hållbart byggande.

  • Göteborgs Stad nyttjar innovativa upphandlingar för att driva utvecklingen framåt för cirkulärt, giftfritt och resurseffektivt byggande.

  • Göteborgs Stad ställer funktionskrav på minskad miljö- och hälsopåverkan vid byggnation av infrastruktur, allmän plats som torg, parker, idrottsanläggningar, lekplatser samt byggnader.

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023 — Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse:  Förvaltnings AB Framtiden

Strategisamordnare

Nina Jacobsson Stålheim, e-post: nina.jacobssonstalheim@framtiden.se

– Byggsektorn har störst klimatpåverkan, intervju med Nina Jacobsson Stålheim