Fotograf: Lo Birgersson

Vi agerar som föregångare


Göteborgs Stad ska driva på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Detta gör vi genom att ha rätt kompetens, samarbeta med akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer, visa att det går och dela med oss av goda exempel.

Vi ska påbörja omställningen hos oss själva, dels för att vi är en stor organisation med betydande miljöpåverkan, dels för att vi trovärdigt ska kunna inspirera och påverka andra.

Strategin innebär

  • Göteborgs Stad driver i samarbete med andra städer och relevanta aktörer ett aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare på nationell och EU-nivå, med syfte att utveckla ändamålsenliga styrmedel och lagstiftning, för att skynda på omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

  • Göteborgs Stads verksamheter utvecklar kompetens för att möta de utmaningar som finns i omställningen genom att utbilda personal och attrahera kompetent arbetskraft. Ett modigt ledarskap är avgörande i omställningen.

  • Göteborgs Stad går, i samverkan med akademin, civilsamhällets organisationer, näringsliv och andra kommuner, före inom strategiskt viktiga områden och nyttjar stadens satsning på testbäddar för att driva omställningen.

  • Göteborgs Stad kommunicerar, på ett genomtänkt och tydligt sätt, goda exempel på vad vi gör inom miljöområdet för att inspirera såväl internt som externt. Stadens verksamheter ska också vara förebilder i den dagliga kontakten med invånare, företagare och andra aktörer.

  • Göteborg har blivit utvald till en av 100 smarta och klimatneutrala städer i Europa. Vi ska vara en föregångare och dela med oss av vår kunskap och våra idéer.
    Läs mer i artikeln Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer (vartgoteborg.se)

Rapporter

Sammanfattningsrapport som redovisar ett urval av det arbete som skett inom strategin, från programstart hösten 2021 fram till oktober 2023.

Sammanfattningsrapport 2023  Vi agerar som föregångare

Ansvar för strategin

Ansvarig nämnd/styrelse: Miljö- och klimatnämnden

Strategisamordnare

Mats Alfredson, e-post: mats.alfredson@miljo.goteborg.se

Salomon Abresparr, e-post: salomon.abresparr@miljo.goteborg.se