Bestämmelser i miljöledningssystemet


Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning innehåller bestämmelser för att skapa förutsättningar, planera, genomföra, följa upp och förbättra. Bestämmelserna bygger på stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll som underlättar för det systematiska miljöarbetet att integreras i ordinarie arbetet.

I anvisningen finns bestämmelser som varje förvaltning och bolag ska efterleva. Bestämmelserna anger den basuppsättning bestämmelser om systematisk miljöledning som stadens verksamheter ska tillämpa och utgår från vedertagna ramverk, kravstandarder eller metoder för miljöledning samt stadens styrsystem. Förvaltningar och bolag kan lägga till egna bestämmelser för sin verksamhet under förutsättning att efterlevnaden av anvisningen inte blir lidande.

Läs mer om respektive bestämmelse: