Har du fått en inbjudan?


Grattis! Om du har fått en inbjudan är du en av de som fått chansen att vara med i Göteborgs Stads medborgarråd! Här finns mer information om medborgarrådet och hur du anmäler dig.

Texten på den här sidan riktar sig till dig som fått en inbjudan till Göteborgs Stads medborgarråd, för att diskutera hur du som bor i Göteborg kan vara mer delaktig i stadens miljö- och klimatarbete. Du har fått inbjudan i antingen ett sms eller i ett brev.

Vi behöver din hjälp!

Därför ordnar vi ett medborgarråd. Det är en metod som vi i Göteborgs Stad testar för första gången våren 2024. Vi vill ta vara på engagemang och skapa goda förutsättningar för de som bor i Göteborg att vara delaktiga i miljö- och klimatarbetet. Kan ett sådant engagemang bli en drivkraft för att skynda på en hållbar utveckling? Det hoppas vi, och det är därför vi bjudit in dig.

Medborgarråd, vad är det?

Ett medborgarråd är en grupp personer som träffas för att diskutera en fråga på djupet. I det här medborgarrådet kommer vi att under tre träffar våren 2024 diskutera frågan Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?

Det handlar om att undersöka hur Göteborgs Stad kan ta till vara det engagemang som finns i stan. Det handlar också om hur staden som organisation kan skapa goda förutsättningar för alla som bor i Göteborg att vara med i miljö- och klimatarbetet.

Läs mer på sidan Medborgarråd

Vad du kan förvänta dig

Du som deltar i rådet får:

  • träffa experter och tillsammans med de andra deltagarna diskutera och komma med idéer,
  • lära dig om miljö- och klimatutmaningar som finns på lokal och global nivå,
  • veta mer om hur Göteborgs Stad och andra aktörer i samhället tar sig an dessa utmaningar,
  • ett arvode på 990 kronor.

Du behöver inte vara expert

Det kommer att bli kreativt och kul och du behöver ingen förkunskap. Det enda som spelar roll är att du bor i Göteborg och tycker att det verkar roligt att vara med och jobba för en bättre stad. Det är dina livserfarenheter och dina perspektiv som är det viktiga!

Rekommendationerna kommer att bli ett viktigt bidrag till hur Göteborgs Stad kan vidareutveckla arbetet med göteborgarnas delaktighet och inflytande i miljö- och klimatarbetet.

När och hur?

Medborgarrådet kommer att träffas i centrala Göteborg under tre tillfällen våren 2024:

  • Lördagen den 13 april klockan 10.00-16.30
  • Lördagen den 4 maj klockan 10.00-16.30
  • Lördagen den 1 juni klockan10.00-16.30

Klockslagen kan komma att ändras något.

Det ska vara lätt att delta

  • På varje träff serveras lunch.
  • Du kan anmäla behov av tilllgänglighetsanpassning såsom tolk, eller om du har behov av annat stöd för att kunna medverka.
  • Vi står för resekostnader inom Göteborg i samband med träffarna. Resorna ska ske med kollektivtrafik, eller färdtjänst om du har det.

Vill du vara med? 

För att ha chansen att delta anmäler du ditt intresse i ett anmälningsformulär.

Frågor i anmälningsformuläret

För att få en  blandning av olika människor i medborgarrådet behöver vi ställa några frågor om dig som vill delta. Frågorna handlar om ålder, kön, utbildningsbakgrund och liknande och de ställs för att vi önskar att medborgarrådet ska spegla mångfalden i göteborgssamhället så bra som möjligt.

Den information du fyller i kommer endast att användas för att genomföra och utvärdera medborgarrådet. Alla uppgifter du lämnar kommer att raderas när medborgarrådet har genomförts och utvärderats.

Länk till anmälningsformuläret

Du som fått inbjudan till medborgarrådet via sms eller brev här anmäler du ditt intresse av att vara med

(Observera att anmälningslänken går till Digidem Lab som är samarbetspartner till Göteborgs Stad i detta medborgarråd)

Anmäl dig senast söndagen den 25 februari 2024.

Vad händer sedan?

Bland dem som anmält sitt intresse görs först ett representativt urval av deltagare som ska spegla befolkningen i Göteborg. Ur det lottas sedan 30 personer som erbjuds en plats i medborgarrådet.  Efter lottningen, som sker i början av mars, kontaktar vi dig med besked om du har fått en plats eller inte.

Har du frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta oss:

E-post: medborgarrad@miljo.goteborg.se

Information in English

For information in English:
Citizens' Assembly for involvement in the city´s environmental and climate work