Det här händer i medborgarrådet nu


Vårens arbete i medborgarrådet är igång. 40 av de göteborgare som anmält sitt intresse samlas för att vara med och diskutera hur göteborgarna kan bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatomställning.

Medborgarråd är en metod som vi i Göteborgs Stad testar för första gången våren 2024. Vi vill ta vara på engagemang och skapa goda förutsättningar för de som bor i Göteborg att vara delaktiga i miljö- och klimatarbetet. Kan ett sådant engagemang bli en drivkraft för att skynda på en hållbar utveckling? Det hoppas vi!

Därför bjöd vi in 7000 göteborgare att vara med. 180 anmälde sitt intresse, och av dem har 40 personer sållats fram. Nu är det dags att börja diskutera!

Medborgarråd, vad är det?

Ett medborgarråd är en grupp personer som träffas för att diskutera en fråga på djupet. I det här medborgarrådet kommer vi att under tre träffar våren 2024 diskutera frågan Hur kan göteborgarna bli mer delaktiga i stadens miljö- och klimatarbete?

Det handlar om att undersöka hur Göteborgs Stad kan ta till vara det engagemang som finns i stan. Det handlar också om hur staden som organisation kan skapa goda förutsättningar för alla som bor i Göteborg att vara med i miljö- och klimatarbetet.

Läs mer på sidan Medborgarråd för delaktighet i miljö- och klimatfrågor

Detta gör rådet

  • Träffar experter, diskutera och komma med idéer,
  • Lär sig om miljö- och klimatutmaningar som finns på lokal och global nivå,
  • Får veta mer om hur Göteborgs Stad och andra aktörer i samhället tar sig an dessa utmaningar.


Tre träffar under våren 2024

Medborgarrådet träffas i centrala Göteborg under tre tillfällen våren 2024:

  • Lördagen den 13 april klockan 10.00-16.30
  • Lördagen den 4 maj klockan 10.00-16.30
  • Lördagen den 1 juni klockan10.00-16.30

Så här jobbar medborgarrådet 

Fas 1: Inlärning och gemensam kunskapsinhämtning 

Olika experter och kunskapsbärare bjuds in för att hålla korta inspirationspresentationer. Deras kunskapsområden presenteras i ett häfte. Här finns flera olika teman som relaterar till delaktighet i miljö- och klimatomställningen. 

Fas 2: Diskussion — deliberation 

Vid varje träff diskuterar gruppdeltagarna kring medborgarrådets tema.

Fas 3: Rekommendationer och beslut  

I slutet på processen är det dags att ta fram rekommendationer till de politiska nämnder som berörs. Rekommendationerna kommer att bli ett viktigt bidrag till hur Göteborgs Stad kan vidareutveckla arbetet med göteborgarnas delaktighet och inflytande i miljö- och klimatarbetet.
Arbetet sker i speciella så kallade "sessionsdesigner" som anpassas under processens gång. Rekommendationerna tas fram genom röstning eller konsensusmetoder, det vill säga att hela gruppen blir helt överens.
 
Det sista som sker i processen är att rekommendationerna högtidligt lämnas över till politikerna, som senare kommer att behandla rekommendationerna i sina nämnder.

Frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta oss:

E-post: medborgarrad@miljo.goteborg.se

Information in English

For information in English:
Citizens' Assembly for involvement in the city´s environmental and climate work