Till innehåll

Miljö och klimat Göteborg 2030

Vi kraftsamlar för ett ekologiskt hållbart Göteborg

Det är dags att gå från ord till handling! 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Genom Göteborgs miljö- och klimatmål kan vi jobba tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier.

Aktuellt

Medborgarråd för delaktighet i klimatfrågan

Publicerad 26 januari 2024
Under våren 2024 genomför Göteborgs Stad ett så kallat medborgarråd. 30 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur staden kan engagera och involvera invånarna i att ställa om samhället för miljön och klimatet.

Göteborgs Stad deltar återigen i Kommunernas klimatlöften

Publicerad 15 januari 2024
Göteborgs Stad är med i Klimat 2030:s satsning Kommunernas klimatlöften även för perioden 2024-2026.

Användardrivna lösningar för mer hållbar konsumtion

Publicerad 12 januari 2024
Under hösten 2023 har Göteborgs Stads innovationsspeed haft temat Leva hållbart. Tvärgående team har arbetat med varsin skarp utmaning.
${loading}