Foto: Natalie Greppi

Tillsammans för miljön

Göteborgs Stad ska vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Det gör Göteborgs Stad

För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Här kan du läsa mer om vad Göteborgs Stad gör inom miljö- och klimatområdet (goteborg.se)

Miljöläget i Göteborg

Göteborgs miljö påverkas av typiska storstadsproblem som till exempel luftföroreningar, buller och trängsel. Men vi har också tillgång till storslagen natur och ovanliga djur alldeles inpå knutarna.

Här får du information om miljöläget i Göteborg. Du får veta vad det är som påverkar miljön och vart utvecklingen pekar (goteborg.se)

Leva hållbart

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter.

Här hittar du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan (goteborg.se)

Goda exempel på miljöarbete i Göteborgs stad

Kommunens förvaltningar och bolag arbetar på olika sätt för att förbättra miljön i Göteborg.

Här kan du läsa om några goda exempel på miljöarbete i Göteborgs Stad (goteborg.se)

Stadsutveckling

Om 15 år beräknas vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga nya bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur.

Här kan du läsa mer om stadsutveckling i Göteborg (stadsutveckling.goteborg.se)

Cirkulära Göteborg

Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad. Initiativets syfte är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. I praktiken innebär det att gå från ett samhälle där vi förbrukar till ett samhälle där vi återbrukar. Det gör vi genom att ta bättre hand om det vi redan har.

Här kan du läsa mer om Cirkulära Göteborg (goteborg.se)