Illustration: Maria Richter Simsek

Klimatkavalkad visade initiativ och möjligheter

Om 97 månader ska Göteborg ha ett klimatavtryck nära noll. Vad gör vi just nu för att nå dit? Det var temat för Klimatkavalkaden 2022.

Det bjöds på presentationer och samtal, ny inspiration och möjlighet att knyta kontakter när miljöförvaltningen ordnade miljökavalkad. Syftet med eftermiddagen var att få koll på vad Göteborgs Stad gör just nu för att nå målet: ett klimatavtryck nära noll år 2030.

"Vi ska kunna rita kartan över hur det här arbetet hänger ihop, visa vilka processer som finns i staden och även det engagemang som finns i projekten. Vi vill också bädda för samarbete – hur kan vi jobba tillsammans? " berättade Kristina Fermskog, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg och en av de som höll ihop programmet.

I publiken fanns ett 90-tal personer, många som på olika sätt jobbar med miljö i kommunen men även en och annan medborgare, forskare och politiker. Varvat med att själva diskutera med varandra fick de lyssna till dussintalet föreläsare som berättade om vad som görs i arbetet för att nå de ambitiösa klimatmålen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.
"Det här är inte en ”vision” som vi når om vi råkar hamna där. Det är ett mål vi ska nå. Och vi har 97 månader på oss", underströk Emma Rex, som är programansvarig.

Cirkulär ekonomi funkar på många områden

Nina Wolf på Göteborgs Stads Leasing AB är ansvarig för miljö- och klimatprogrammets strategi Cirkulär ekonomi. Hon var en av de som talade i klimatkavalkaden och påpekade att det inte längre är en fråga om om utan hur.
Och hon poängterade att de närvarande, som till stor del jobbar med miljöfrågor i staden, är viktiga i arbetet. Nyckeln är att vi i vår roll som kund utgår från ett kretsloppstänkande.

"Att staden köper in återbrukade koppar och glas är ett sätt att följa strategin. Och återbruk gäller inte bara porslin utan det funkar på många fler områden".
"Stärk samverkan, öka förutsättningarna att lära och göra. Det är en styrka vi har i Göteborg", sa Nina Wolf.

Mycket händer kring hållbara transporter

Hållbara transporter är viktiga delar för att nå målen för buller och luftföroreningar. Det har Göteborgs Stad jobbat med länge i olika förvaltningar, berättade Malin Östblom som är miljöstrateg på trafikkontoret och ansvarig för strategin Hållbara transporter.

"Vi håller på med en kartläggning över vad som görs i förvaltningar och bolag för att nå målet. Och den visar att vi i staden gör massor av bra saker redan idag: vi ställer krav i upphandlingar, utreder miljözoner, prioriterar gång- och cykelbanor när vi planerar staden, bygger fler cykelparkeringar, utvecklar stadsmiljön med fokus på grönska, stöttar hyresgäster med cykelpooler och bilpooler för att göra det möjligt att leva utan egen bil, samverkar med Trafikverket och regionen, medverkar till att bygga ut kollektivtrafiken och samarbetar med näringslivet kring innovation", sa Malin Östblom.

"Göteborgs Stad är en stor aktör och har väldigt många roller och arenor där vi skulle kunna jobba ännu mer för att öka de hållbara transporterna, om vi jobbar tillsammans. Tillsammans gör vi skillnad!"

Det här var Klimatkavalkaden (innehåll)

  • Missionen Hundra klimatneutrala städer (Karin Bjerner, miljöförvaltningen)
  • Klimatomställningsfunktionen och klimatkontraktet (Carl Mossfeldt, miljöförvaltningen)
  • Klimatrådet - Forskarstöd för att nå målen (Fredrik Hedenus, Chalmers)
  • Cirkulär ekonomi – Vi ska bli den cirkulära kunden (Nina Wolf, Göteborgs Stads Leasing AB)
  • Hållbart byggande – Krokar arm med näringslivet (Nina Jacobsson Stålheim, Framtiden)
  • Energiplanen – Åtgärder för energi- och klimatmål (Martin Boije, miljöförvaltningen)
  • Hållbara transporter – Tillsammans gör vi skillnad (Malin Östblom, trafikkontoret)
  • Leva hållbart – Staden ger förutsättningar (Tove Lund, förvaltningen för demokrati och medborgarservice)
  • Evenemangsstaden Göteborg - En förändringsmotor (Filip Eklund och Johanna Gadd, Göteborg & Co)
  • Gröna investeringar – Ger staden och bolagen lägre räntekostnader (Fredrik Block, stadsledningskontoret)

Samlade presentationer

 Klimatkavalkad 2022