Till sidans huvudinnehåll
Omställningslabbet

Omställningslabbet

Omställningslabbet är en fysisk framtidsprototyp och mötesplats i Frihamnen med fokus på hållbar omställning. Under de kommande åren ska Omställningslabbet utvecklas och aktiveras i syfte att testa funktionerna medborgarlabb och prototypverkstad. Här finns möjligheter att samtala om och prototypa kring hur Göteborg ska utvecklas till en hållbar stad!

Vad?

Omställningslabbet i Frihamnen utvecklas som en framtidsprototyp och en mötesplats med syfte att stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Platsen testar hur medborgare aktivt kan delta i omställningsarbetet och hur olika aktörer kan mötas och utbyta idéer.

Hur?

Omställningslabbet öppnade den 2 juni 2023 i samband med firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Under sommaren aktiverades platsen genom workshops, samtal, filmvisningar, utställningar och prototypbyggen. Under 2024 utvecklas Omställningslabbet genom en nybyggd inramning och entré samt väderskydd och odlingsytor.

Platsbyggnad som metod

Byggnationen av Omställningslabbet är en del av den platsutveckling som pågår i Frihamnen sedan 2012. Platsutvecklingsmetoden används för att testa framtida funktioner på platsen i liten skala tillsammans med allmänheten innan större investeringar görs. Arbetssättet innebär direkta möten mellan planerare och platsens framtida användare, vilket leder till större möjligheter för användarna att påverka slutresultatet samt att skapa en relation till platsen redan under uppbyggnadsfasen.

Metoden har bland annat använts för att utveckla Jubileumsparken med dess bastu, hamnbad och utflyktslekplats. Under 2022 började området kring Södra Frihamnspiren aktiveras genom ett flertal prototyper, där Omställningslabbet och den marina kolonilotten Flytevi ingår.

Vem?

Omställningslabbet utvecklas av Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs universitet, Urban Futures, Chalmers tekniska högskola och HDK-Valand med flera.

Följ Omställningslabbets utveckling

Information om aktiviteter på platsen och utlysningar för uppdrag hittar du på denna sida.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Nu är det klart hur Omställningslabbet vidareutvecklas

2024-05-15

Ett böljande omslag av återbrukade material i röda toner, ätbara vilda växter och en samskapande process – nu står det klart hur Omställningslabbet i Frihamnen kommer utvecklas vidare. Det vinnande fö…

Prisutdelning på New European Bauhaus

Göteborgs marina kolonilott vann europeiskt pris

2024-04-16

Den marina kolonilotten Flytevi vann ett andrapris på festivalen New European Bauhaus, i Bryssel den 9-13 april. Flytevi har utvecklats för att öka intresset för och kunskapen om hållbar småskalig odl…

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Omställningslabbet kontaktar du stadsmiljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Relaterad information

Flytevi - marin kolonilott i Frihamnen

I hamnbassängen bredvid Omställningslabbet i Frihamnen finns den marina kolonilotten Flytevi. En marin kolonilott fungerar ungefär som en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis odlas musslor och alger.

Ladda ner boken Prototypa! – bygga platser tillsammans

Boken "Prototypa! Bygga platser tillsammans" handlar om att prototypa, det vill säga om att arbeta på ett undersökande och utforskande sätt inom stadsbyggandet, ett intresse som växer både i Sverige och övriga världen. Boken gavs ut i  samband med firandet av Göteborgs 400-årsjubileum 2023 av Göteborgs Stad tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium.

${loading}