Till sidans huvudinnehåll
Flygbild av arbetet med att påla för halvön vid Masthuggskajen

Göteborg växer

Göteborg utvecklas, växer och förändras snabbt. Vi står mitt i den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här kan du hålla dig orienterad kring hur de olika projekten växer fram, ta del av aktiviteter och annan viktig information kring stadsutvecklingen i Göteborg.

Alla nyheter om hur staden utvecklas

Det grävs och ändras mycket mycket runt om i staden, och många stora projekt är på planeringsstadiet. Här kan du hålla dig uppdaterad kring vad som händer i de olika stadsutvecklingsprojekten som är pågående runt om i Göteborg.

Tidslinje för stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Runt om i Göteborgs stad finns det många stadsutvecklingsprojekt. Genom att följa tidslinjen får du veta när det är tänkt att projekten ska vara färdiga och vilka projekt som fortfarande är i planeringsfasen.

Prenumerera på nyhetsbrevet Göteborg Växer

Vill du ha senaste nytt om vad som händer inom stadsutvecklingen i Göteborg, direkt till din inkorg varannan månad?

Relaterad information

Illustration av Instagrams logga och olika ikoner för stadsutveckling
Göteborg växer

Följ @goteborgvaxer på Instagram

Gör som 19 900 andra! Följ våra våra nyheter i kortformat som berättar om hur staden växer, i form av inlägg, stories, reels och livesändningar!

Pågående projekt

skola i brunt och grått med lekplats
Göteborg växer

Hitta stadsutvecklingsprojekt

Göteborgs befolkning ökar med 120 000 invånare fram till år 2040. December 2021 var folkmängden 587 549. Folkmängd förväntas bli 707 000 år 2040, vilket ger en årlig folkökning på 6 300 personer. Därför bygger vi bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur för att täcka behoven.

Relaterad information

Illustrationsbild av person som dyker ner i nya hamnbadet
Göteborg växer

Jubileumsparkens aktiviteter

Ta del av alla aktiviteter i Jubileumsparken nu när säsongen kickar igång på allvar under våren! Under sommarsäsongen är alla tre bassängerna i hamnbadet öppna för bad. Under resterande delar av året är en av saltvattenbassängerna (simbassängen) öppen för bad.

De mest besökta stadsutvecklingsprojekten

Flygbild över området Backaplan, med nytillkomna byggnader.
Göteborg växer

Backaplan

Backaplan ska bli Hisingens centrum med ny blandad byggelse som består av bostäder, affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och mer. Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden.

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Illustrationsbild av Linnéplatsen med uppgången för tunneln från Lindholmen
Göteborg växer

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. Hela sträckan från Brunnsbo till Linnéplatsen kallas Lindholmsförbindelsen.

Flygbild som visar evenemangsområdet med Scandinavium, Svenska Mässan med mera
Göteborg växer

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Göteborg behöver nya arenor för att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om att planera för en ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet kring Valhallagatan.

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Gång och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

Gång- och cykelbron ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, det vill säga i ett centralt läge i Göteborg. Bron kommer att integreras i ett finmaskigt och sammanhängande gång- och cykelnät på båda sidor om älven.

Tyck till och påverka

Kvinna sitter framför dator.
Göteborg växer

Bli en Göteborgsförbättrare!

För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden.

Illustrationsbild som visar hur man kan tycka till - via dator, post eller möten
Göteborg växer

Tyck till om detaljplaner

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Så arbetar staden med stadsutveckling

Illustrationsbild för bostäder med höga och låga hus samt en byggkran
Göteborg växer

Bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Illustration av förskolor och skolverksamheter
Göteborg växer

Förskolor och skolor (nybyggnad/ombyggnad)

Behovet av förskole- och skolplatser beror på hur många nya små göteborgare som föds eller flyttar hit. Vår ambition är att ge dem ändamålsenliga lokaler, där de kan känna sig trygga och ha meningsfulla och lärorika dagar med sina pedagoger.

illustrationsbild med olika fordon
Göteborg växer

Resande och infrastruktur

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden.

illustration med olika träd och statyer
Göteborg växer

Parker och andra stadsmiljöer

Göteborg Stad ansvarar för att sköta, utveckla och anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer. Göteborg ska vara både en tät och en grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. Fler ska tycka det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Illustration av idrott- och motionsanläggningar
Göteborg växer

Idrotts- och motionsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nya och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.

illustration med staty och fästning
Göteborg växer

Konst och kultur i stadsutvecklingen

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, och bidra till en öppen och hållbar stad. Därför tar staden avstamp i fem kulturvärden när den växer och utvecklas: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet.

illustration med växter, bin och hus
Göteborg växer

Miljö och klimat

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

Relaterad information

Illustrationsbild på nya stationshuset som byggs i gammal stil på Göteborgs centralstation
Göteborg växer

Hur går processen till när vi utvecklar Göteborg?

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

${loading}